ЕЛЕКТРОННА РИБНА БОРСА

Замисълът на електронна рибна борса е чрез предоставяне на набор от програмни логики, модули, интерфейси, бази данни, потребителски сайтове и приложения, да се създаде електронна среда за търговия, комуникация и обмяна на информация между ангажирани в отрасъла контрагенти.
РЕГИСТРИРАЙ СЕ, КУПИ ИЛИ ПРОДАЙ РИБА
Електронна рибна борса предоставя възможност на всички регистрирани потребители на системата да публикуват безплатно обяви, договарят сделки и да осъществяват контакти с други учасници в борсата. Регламентирани са няколко типа (видове) сделки – с фиксирана цена, с минимална цена, по договаряне, както и договаряне на фючърсни сделки между контрагентите. Обект на обяви и сделки на Електронна рибна борса могат да бъдат всички видове риби включени в Рибния каталог, зарибителен материал и субпродукти от риба и техни производни.
VIP ПОТРЕБИТЕЛ
VIP участник в Електронна рибна борса може да e всяко регистрирано юридическо лице (фирма) опериращо на територията на МИРГ Главиница - Тутракан - Сливо Поле. На VIP потребителите се дава достъп до собственна подсистема и подсайт с редица електронни услуги, CMS, ERP и CRM функционалности. Използването на VIP абонамент и софтуерните модули на системата е безплатно за период от 24 месеца. След този период е предвидено заплащане на абонаментни такси посредством електронно или банково плащане към приносителя на авторските права Сдружение НЦИО.
СРАВНИМОСТ НА ЦЕНИ НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ. ПОТРЕБИТЕЛСКА КОШНИЦА И НОВИНИ
Освен ролята на електронно тържище, електронна рибна борса предоставя информация за цени и обеми на предлагане и потребление на риба и рибни продукти. С помоща на всички участници в борсата се събират статистически данни за реализираните сделки и се представят в графичен вид – съпоставяне на основни пазарни величини, определяне на реална потребителска кошница и съпоставяне на изкупните и продажните цени с тези в Румъния. В секция НОВИНИ се пубикува разнообразна информация, свързана със сектор Рибарство и рибарската област.

ВКЛЮЧИ СЕ В ПРОЕКТА