КАТАЛОГ
 • Сладководни риби
  • Сем. Пъстървови (Salmonidae)
  • Сем. Корегонусови (Coregonidae)
  • Сем. Липанови (Thymallidae)
  • Сем. Щукови (Esocidae)
  • Сем. Шаранови (Cyprinidae)
  • Сем. Буфалови (Catostomidae)
  • Сем. Сомови (Siluridae)
  • Сем. Американски сомове (Ictaluridae)
  • Сем. Трескови (Gadidae)
  • Сем. Костурови (Percidae)
 • Проходни риби
  • Сем. Есетрови (Acipenseridae)
  • Сем. Речни змиорки (Anguillidae)
  • Сем. Селдови (Cluoeidae)